Gayrimenkul Mahkeme Raporu

Gayrimenkul Mahkeme Raporu

Mahkemelerde özellikle taraflar ispatlarını sunabilmeleri için bu konuda uzman görüşüne ihtiyacı olabilmektedir. Buna göre mahkemelerde raporlar sunulabilmektedir. Gayrimenkulle alakalı oluşabilecek uyuşmazlıklarda taraflar gayrimenkul değerleme raporunu sunabilir. Bunun için gayrimenkul değerleme uzmanlarından hizmet alınması gerekir. Uzmanlardan alınan raporlar mahkemeye sunulabilmektedir. Bu şekilde sunulan raporlar mahkeme tarafından uzman görüşü sınıfına girer ve bu şekilde değerlendirilir. Bir davada tarafların mahkemelerde söylediği sözlerin ispat edilebilmesi için belgelere ve kanıtlara ihtiyaç duyulabilir. Bu noktada iddiaların doğruluğunun tespit edilebilmesi için rapora ihtiyaç duyulabilir. Bu iddialar sunulduğu zaman hakim delilleri dikkate alır. Bu delillerin dikkate alınmasıyla birlikte buna yönelik kararlar verilebilir. Mahkemeye sunulan uzman görüşleri dikkate alınır. Bir davada ortaya konulan raporlar daima dikkate alınır ve buna yönelik değerlendirmeler yapılır. Tarafların istediği sonucu elde edebilmesi için ekspertiz raporunun olması ve buna dayanarak iddialarını doğrulaması gerekmektedir. Bazı konularda mahkemelerde rapora itiraz edilebilmektedir. Bu konuda gayrimenkul değerleme raporunu almak oldukça etkili olmaktadır.  Bunun gibi durumlarda tarafların eli güçlenebilir.

Gayrimenkul Raporu Mahkeme Tarafından Dikkate Alınmak Zorunda Mı?

Mahkemelerde olası bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda bu konu hakkında bir uzman görüşünü dikkate almak durumundadır. Gayrimenkul değerleme raporları uzmanlar tarafından ortaya konulduğu için mahkemelerde uzman görüşü olarak dikkate alınabilmektedir. Yargıtay bu konu hakkında 2015 yılında bir karar vererek taraflarda uzman görüşünün alınmasını gerekli koşmuştur. Buna karşılık olarak mahkemelerde artık raporlar sunulmalıdır. Mahkemeler karar verirken raporların uzman görüşü içerip içermediğine bakmaktadır. Dolayısıyla mahkemelere sunulan gayrimenkul değerleme raporları bir anlamda dikkate alınmak zorundadır. Bu raporlar biz uzman görüşü içerir ve dikkate alınmalıdır. Yargılamanın herhangi bir aşamasında gayrimenkul değerleme raporu alınabilir. Daha önceden alınan değerleme raporu mahkemelerde sunulabilir. Ancak davanın görüldüğü tarihler arasında gayrimenkul değerleme raporu için başvuru yapılabilir. Mahkemeler karar aşamasına geçmediği süre boyunca bu raporları kabul edebilir. Dava dosyası içerisinde gayrimenkul değerleme raporu konularak sunulabilir. Mahkemeler halen sürüyorsa ve bu konuda bir süre bulunuyorsa gayrimenkul değerleme raporu alınarak işlemler yapılabilir.

Gayrimenkul Ekspertiz Değerleme

Gayrimenkul Ekspertiz Değerleme

Ekspertiz veya konut değerleme olarak bilinen bu işlem sıkça kullanılır. Gayrimenkul değerleme işlemlerinde konutun değerinin tam olarak takdir edilmesi söz konusudur. Değerin değil aynı zamanda teknik açıdan da değerlendirmelerin yapılabilmesi mümkündür. Bu konuda Türkiye’de hizmet veren birçok değerleme uzmanı bulunur. Gayrimenkul değerleme uzmanları tam olarak bu konu hakkında hizmetlerini sunarak gereken işlemi yapar. Bu uzmanlar SPK üzerinden lisans alan kişilerdir. Özellikle uzmanların yanına henüz SPK lisans alamamış üniversite mezunları görev yapabilmektedir. Değerleme elemanı olarak bu unvanla görev yapılabilmektedir. Hazırlanan raporlarla birlikte ortaya onaylı bir belge çıkar. Konut değerleme raporları özellikle günümüzde gerekliliktir. Bu konuda birçok kişi konut kredisine başvururken dahi bu belgeye ihtiyaç duyabilmektedir. Konut kredisine başvuru yapan kişilerin bu şartı yerine getirmesi gerekir. Bunun için konut hakkında bir ekspertiz yaptırılması gerekmektedir. Bankalarda bu konu hakkında hizmetler verilmektedir. Bankalarda yer alan Ekspertiz bölümü sayesinde bunun gibi işlemler yerine getirilebilmektedir. Yalnızca bankalar değil bu konuda hakkında birçok kurum değerleme hizmetlerine ihtiyaç duyabilir.

Konut Değerleme Raporu

Konut değerleme raporları özellikle değerleme uzmanları tarafından hazırlanan bir rapordur. Finansman süreçlerinden geçildiğinde değerleme uzmanları bu konuda hizmetlerini sunar. İçeriğinde birçok bilgi alanı mevcuttur. Yalnızca konutun değerinin yazıldığı bir belge değildir. İçerisinde imar bilgileri, fiziki bilgiler ve tapu bilgiler gibi birçok bölüm mevcuttur. Bunun gibi detayları içeren konut değerleme raporunu alabilmek için başvuru yapılması gerekir. Gayrimenkul değerleme uzmanları ilgili konuyla alakalı tespit çalışmalarını ve saha çalışmalarını üstlenir. Resmi işlemlerin bitmesiyle birlikte yapılan saha çalışmalarında uzmanlar bu konuda bir çalışma yapabilir. Değerlemesi yapılmak istenen gayrimenkul hakkında bilgi vermeden tamamen mahremiyetin korunarak bir değerleme çalışması yapılabilir. Elde edilen bilgilerle birlikte bölge gezilir ve detaylı bir araştırma sürecine girilir. Değerleme uzmanları gezerken gayrimenkullerin fotoğrafını çekebilir. Bu konuda yapılan çalışmalarla birlikte bankaya raporlar iletilirse yeniden aşamalar izlenebilir. Uzmandan sonra aşamalar tekrarlanır. Raporlar banka için hazırlandıysa direk olarak bankaya, kurumlar için veya şahıslar için hazırlanıyorsa direk olarak ilgililerine iletilir.

Değerleme Raporu Nasıl Alınır?

Değerleme Raporu Nasıl Alınır? Değerleme raporları BDDK tarafından görevlendirilen şirketler tarafından hazırlanır. Gayrimenkul değerleme işlemleri için bu konuda şirketler ön planda yer alır. Değerleme raporu çıkarılmak isteniyorsa bu konuda ilk olarak uzman ekspertiz işlem yapmalıdır. Bunun için belediyeye ve tapu dairesine gidilmeli ve konut hakkında bilgiler alınmalıdır. Konutla alakalı daha önce alınan belgelerin kayıt altına […]

Bina Değerleme Raporu Nasıl Alınır?

Bina Değerleme Raporu Nasıl Alınır?

Bina değerleme raporu günümüzde sıkça ihtiyaç duyulan bir rapordur. Bu raporla birlikte tam olarak binanın değerinin ne olduğu ortaya çıkabilir. Rapor içerisinde yalnızca binayla alakalı değerler bulunmaz. Aynı zamanda birçok incelemelerin bilgisi rapor içerisinde yer almaktadır. Bina değerleme raporu birçok durum için talep edilebilir. Konut değerleme raporunda özellikle konut kredisi için bankaya başvuru yapanlar bu rapora ihtiyaç duyabilmektedir. Konut kredisi için başvuru yapan kişiler bankalar tarafından bu şartla karşı karşıya kalabiliyor. Günümüzde bankaların çoğu bu şart zorunluluk olarak ortaya koymuştur. Ekspertiz hizmetini alabilmek için bankalar bu konuda yardımcı olabilmektedir. Bankalar bu noktada tecrübeli firmalardan birisiyle anlaşma içerisinde olduğu için ilgili işlemler için görevlendirir. Gayrimenkul değerleme gibi işlemlerde mutlaka ilgili şirketlerle iletişime geçilerek işlem yapılması gerekir. Kişiler istediği nokta üzerinde değerleme raporu alabilir. Değerleme şirketleri bu konuda çeşitli işlemleri yerine getirerek bilgi toplar. Süreç kağıt üstünde kısa olarak gözükebilir. Ancak bina değerleme raporunun alınabilmesi için birçok işlemden geçmek gerekebilir.

 

Bina Değerleme Nasıl Yapılır?

Bu değerleme işlemlerinin yapılabilmesi için mevcut şirket üzerinden bir uzmanın inceleme yapması gerekir. Değerleme şirketi tarafından yapılan incelemelerde bilgiler toplanır. Bunun gibi bilgileri arasında gayrimenkulün konumu veya bina üzerinde yer alan kararlar gibi birçok konuda bilgiler toplanır. Bu anlamda yalnızca değerinin tespit edildiği bir rapor değildir. Birçok işlemden geçerek üzerinde çeşitli bilgiler yer alır. Bina hakkında alınan bilgilerden sonra bina yerinde incelenir. Bu incelemede çeşitli tespitler yapılır. Değerleme işlemlerinde binanın içerisinden fotoğraflar alınabilir. Bina ortak alanı içerisinden fotoğraf veya dışından fotoğraflar alınabilir. Bu fotoğraflarla birlikte kontrol yapan değerleme uzmanları için kanıt niteliği taşır. Saha çalışmalarına geçmek için bu noktada resmi işlemlerin bir kısmı bitmiş olması gerekir. Değerleme yapılmak istenen bina hakkında birçok bilginin alınması gerekir. Raporun hazırlıkları bittikten sonra gayrimenkul değerleme şirketine iletilebilir. Bu konuda denetmenler raporu kontrol eder. Tüm kontroller yapıldıktan sonra raporlar değerleme uzmanına iletilir. Bu şekilde tamamlanan raporlar artık hazırdır.