Gayrimenkul Mahkeme Raporu

Gayrimenkul Mahkeme Raporu

Mahkemelerde özellikle taraflar ispatlarını sunabilmeleri için bu konuda uzman görüşüne ihtiyacı olabilmektedir. Buna göre mahkemelerde raporlar sunulabilmektedir. Gayrimenkulle alakalı oluşabilecek uyuşmazlıklarda taraflar gayrimenkul değerleme raporunu sunabilir. Bunun için gayrimenkul değerleme uzmanlarından hizmet alınması gerekir. Uzmanlardan alınan raporlar mahkemeye sunulabilmektedir. Bu şekilde sunulan raporlar mahkeme tarafından uzman görüşü sınıfına girer ve bu şekilde değerlendirilir. Bir davada tarafların mahkemelerde söylediği sözlerin ispat edilebilmesi için belgelere ve kanıtlara ihtiyaç duyulabilir. Bu noktada iddiaların doğruluğunun tespit edilebilmesi için rapora ihtiyaç duyulabilir. Bu iddialar sunulduğu zaman hakim delilleri dikkate alır. Bu delillerin dikkate alınmasıyla birlikte buna yönelik kararlar verilebilir. Mahkemeye sunulan uzman görüşleri dikkate alınır. Bir davada ortaya konulan raporlar daima dikkate alınır ve buna yönelik değerlendirmeler yapılır. Tarafların istediği sonucu elde edebilmesi için ekspertiz raporunun olması ve buna dayanarak iddialarını doğrulaması gerekmektedir. Bazı konularda mahkemelerde rapora itiraz edilebilmektedir. Bu konuda gayrimenkul değerleme raporunu almak oldukça etkili olmaktadır.  Bunun gibi durumlarda tarafların eli güçlenebilir.

Gayrimenkul Raporu Mahkeme Tarafından Dikkate Alınmak Zorunda Mı?

Mahkemelerde olası bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda bu konu hakkında bir uzman görüşünü dikkate almak durumundadır. Gayrimenkul değerleme raporları uzmanlar tarafından ortaya konulduğu için mahkemelerde uzman görüşü olarak dikkate alınabilmektedir. Yargıtay bu konu hakkında 2015 yılında bir karar vererek taraflarda uzman görüşünün alınmasını gerekli koşmuştur. Buna karşılık olarak mahkemelerde artık raporlar sunulmalıdır. Mahkemeler karar verirken raporların uzman görüşü içerip içermediğine bakmaktadır. Dolayısıyla mahkemelere sunulan gayrimenkul değerleme raporları bir anlamda dikkate alınmak zorundadır. Bu raporlar biz uzman görüşü içerir ve dikkate alınmalıdır. Yargılamanın herhangi bir aşamasında gayrimenkul değerleme raporu alınabilir. Daha önceden alınan değerleme raporu mahkemelerde sunulabilir. Ancak davanın görüldüğü tarihler arasında gayrimenkul değerleme raporu için başvuru yapılabilir. Mahkemeler karar aşamasına geçmediği süre boyunca bu raporları kabul edebilir. Dava dosyası içerisinde gayrimenkul değerleme raporu konularak sunulabilir. Mahkemeler halen sürüyorsa ve bu konuda bir süre bulunuyorsa gayrimenkul değerleme raporu alınarak işlemler yapılabilir.

Gayrimenkul Ekspertiz Değerleme

Gayrimenkul Ekspertiz Değerleme

Ekspertiz veya konut değerleme olarak bilinen bu işlem sıkça kullanılır. Gayrimenkul değerleme işlemlerinde konutun değerinin tam olarak takdir edilmesi söz konusudur. Değerin değil aynı zamanda teknik açıdan da değerlendirmelerin yapılabilmesi mümkündür. Bu konuda Türkiye’de hizmet veren birçok değerleme uzmanı bulunur. Gayrimenkul değerleme uzmanları tam olarak bu konu hakkında hizmetlerini sunarak gereken işlemi yapar. Bu uzmanlar SPK üzerinden lisans alan kişilerdir. Özellikle uzmanların yanına henüz SPK lisans alamamış üniversite mezunları görev yapabilmektedir. Değerleme elemanı olarak bu unvanla görev yapılabilmektedir. Hazırlanan raporlarla birlikte ortaya onaylı bir belge çıkar. Konut değerleme raporları özellikle günümüzde gerekliliktir. Bu konuda birçok kişi konut kredisine başvururken dahi bu belgeye ihtiyaç duyabilmektedir. Konut kredisine başvuru yapan kişilerin bu şartı yerine getirmesi gerekir. Bunun için konut hakkında bir ekspertiz yaptırılması gerekmektedir. Bankalarda bu konu hakkında hizmetler verilmektedir. Bankalarda yer alan Ekspertiz bölümü sayesinde bunun gibi işlemler yerine getirilebilmektedir. Yalnızca bankalar değil bu konuda hakkında birçok kurum değerleme hizmetlerine ihtiyaç duyabilir.

Konut Değerleme Raporu

Konut değerleme raporları özellikle değerleme uzmanları tarafından hazırlanan bir rapordur. Finansman süreçlerinden geçildiğinde değerleme uzmanları bu konuda hizmetlerini sunar. İçeriğinde birçok bilgi alanı mevcuttur. Yalnızca konutun değerinin yazıldığı bir belge değildir. İçerisinde imar bilgileri, fiziki bilgiler ve tapu bilgiler gibi birçok bölüm mevcuttur. Bunun gibi detayları içeren konut değerleme raporunu alabilmek için başvuru yapılması gerekir. Gayrimenkul değerleme uzmanları ilgili konuyla alakalı tespit çalışmalarını ve saha çalışmalarını üstlenir. Resmi işlemlerin bitmesiyle birlikte yapılan saha çalışmalarında uzmanlar bu konuda bir çalışma yapabilir. Değerlemesi yapılmak istenen gayrimenkul hakkında bilgi vermeden tamamen mahremiyetin korunarak bir değerleme çalışması yapılabilir. Elde edilen bilgilerle birlikte bölge gezilir ve detaylı bir araştırma sürecine girilir. Değerleme uzmanları gezerken gayrimenkullerin fotoğrafını çekebilir. Bu konuda yapılan çalışmalarla birlikte bankaya raporlar iletilirse yeniden aşamalar izlenebilir. Uzmandan sonra aşamalar tekrarlanır. Raporlar banka için hazırlandıysa direk olarak bankaya, kurumlar için veya şahıslar için hazırlanıyorsa direk olarak ilgililerine iletilir.

Değerleme Raporu Nasıl Alınır?

Değerleme Raporu Nasıl Alınır? Değerleme raporları BDDK tarafından görevlendirilen şirketler tarafından hazırlanır. Gayrimenkul değerleme işlemleri için bu konuda şirketler ön planda yer alır. Değerleme raporu çıkarılmak isteniyorsa bu konuda ilk olarak uzman ekspertiz işlem yapmalıdır. Bunun için belediyeye ve tapu dairesine gidilmeli ve konut hakkında bilgiler alınmalıdır. Konutla alakalı daha önce alınan belgelerin kayıt altına […]

Bina Değerleme Raporu Nasıl Alınır?

Bina Değerleme Raporu Nasıl Alınır?

Bina değerleme raporu günümüzde sıkça ihtiyaç duyulan bir rapordur. Bu raporla birlikte tam olarak binanın değerinin ne olduğu ortaya çıkabilir. Rapor içerisinde yalnızca binayla alakalı değerler bulunmaz. Aynı zamanda birçok incelemelerin bilgisi rapor içerisinde yer almaktadır. Bina değerleme raporu birçok durum için talep edilebilir. Konut değerleme raporunda özellikle konut kredisi için bankaya başvuru yapanlar bu rapora ihtiyaç duyabilmektedir. Konut kredisi için başvuru yapan kişiler bankalar tarafından bu şartla karşı karşıya kalabiliyor. Günümüzde bankaların çoğu bu şart zorunluluk olarak ortaya koymuştur. Ekspertiz hizmetini alabilmek için bankalar bu konuda yardımcı olabilmektedir. Bankalar bu noktada tecrübeli firmalardan birisiyle anlaşma içerisinde olduğu için ilgili işlemler için görevlendirir. Gayrimenkul değerleme gibi işlemlerde mutlaka ilgili şirketlerle iletişime geçilerek işlem yapılması gerekir. Kişiler istediği nokta üzerinde değerleme raporu alabilir. Değerleme şirketleri bu konuda çeşitli işlemleri yerine getirerek bilgi toplar. Süreç kağıt üstünde kısa olarak gözükebilir. Ancak bina değerleme raporunun alınabilmesi için birçok işlemden geçmek gerekebilir.

 

Bina Değerleme Nasıl Yapılır?

Bu değerleme işlemlerinin yapılabilmesi için mevcut şirket üzerinden bir uzmanın inceleme yapması gerekir. Değerleme şirketi tarafından yapılan incelemelerde bilgiler toplanır. Bunun gibi bilgileri arasında gayrimenkulün konumu veya bina üzerinde yer alan kararlar gibi birçok konuda bilgiler toplanır. Bu anlamda yalnızca değerinin tespit edildiği bir rapor değildir. Birçok işlemden geçerek üzerinde çeşitli bilgiler yer alır. Bina hakkında alınan bilgilerden sonra bina yerinde incelenir. Bu incelemede çeşitli tespitler yapılır. Değerleme işlemlerinde binanın içerisinden fotoğraflar alınabilir. Bina ortak alanı içerisinden fotoğraf veya dışından fotoğraflar alınabilir. Bu fotoğraflarla birlikte kontrol yapan değerleme uzmanları için kanıt niteliği taşır. Saha çalışmalarına geçmek için bu noktada resmi işlemlerin bir kısmı bitmiş olması gerekir. Değerleme yapılmak istenen bina hakkında birçok bilginin alınması gerekir. Raporun hazırlıkları bittikten sonra gayrimenkul değerleme şirketine iletilebilir. Bu konuda denetmenler raporu kontrol eder. Tüm kontroller yapıldıktan sonra raporlar değerleme uzmanına iletilir. Bu şekilde tamamlanan raporlar artık hazırdır.

MAKİNE VE EKİPMANLARI DEĞERLEMESİ

Makine ve Ekipmanları Değerlemesi

Üretim amaçlı tesislerde makine değerleme işlemleri sıkça konuşulur. Makine ekipman parklarını birçok unsur oluşturabilir. Makineleri ,teçhizatlar, taşıtlar ve yardımcı araç gereçler her sektörde değişiklik gösterebilir. Makine değerlemesi hizmeti alınırken birçok değişkenin dikkat alınması gerekir. Değerleme hizmetleri verilirken makine ve ekipmanların özellikleri dikkate alınarak işlem yapılır. Değerlemeye konu olan birçok makinenin kapasitesi, modeli ve markası gibi veriler alınır ve buna göre işlem yapılır.

Ekipmanlar fotoğraflanır ve özellikleri incelenir. Bu tarz bilgiler elde edildikten sonra konu hakkında bir piyasa araştırması yapılır. Değerlemede makinelerin kullanılabilirlik durumu incelenir. Teknolojik gelişmişlik düzeyinin yanı sıra farklı sektörlerde kullanılabilirlik durumu incelenir. Makinelerin incelemeleri titizlikle yapılır ve detaylandırılır. Değerleme raporlarıyla birlikte kişilerin talepleri doğrultusunda farklı formatlarda hazırlanabilir. Hazırlama işlemlerinden sonra ilgili kuruma sunulmaktadır.

Makine Değerleme Raporu İçeriğinde Neler Bulunur?

Makine değerleme raporu içerisinde birçok ana başlıklar bulunur. Bu ana başlıklar şu şekilde sıralanabilir;

*Rapor Başlığı
*İçindekiler
*Raporun Hazırlanma Amacı
*Tanımlar
*Bağımsızlık beyanı
*Kısıtlamalar ve varsayımlar
*Rapora özel koşul
*Makineler hakkında genel bilgi
*Üretim hakkında bilgi
*Makinelerin olduğu yerler ilgili bilgi
*Makineyle alakalı spesifik bilgiler (Model, marka, seri numarası vb.)
*Makine değerleme ikame ve rayiç değerleri
*Makinenin fotoğrafları
*Muhasebe kayıtları

Günümüzde bu konu hakkında hizmet veren birçok firma bulunmaktadır. Özellikle makine değerleme raporları hakkında daha detaylı bilgi almak için bu işlerle uğraşan yerlerle iletişime geçmek olumlu bir adım olacaktır. Bu alanda hizmet alındığında daha iyi bir iş ortaya çıkabilir. Makine değerleme hizmetini kurumsal yaklaşım anlayışıyla verebilecek yerler üzerinden iletişime geçmeniz gerekir. Profesyonel olarak hizmet verebilen ve bu konuda bilgiye sahip olan firmalardan hizmet almak oldukça önem taşır. Bu tarz hizmetlerle birlikte daha sağlıklı bir çözüm alabilmek kolay hale gelecektir.

Makine Değerleme Nedir?

Makine değerleme, birçok yerde kullanılan varlıkların gerekli analiz ve değerleme amacına uygun olarak yapılan bir değer belirleme sürecine denir. Taşıt araçları, iş makinesi, deniz araçları ve demirbaş gibi birçok makinenin değerlemesi yapılabilir. Makine değerleme konusunda kendi arasında birçok unsura ayrılabilir. Endüstriyel üretimde yer alan makine ve ekipmanların değerlendirilmesi yapılabilmektedir.

Makine Değerleme Nasıl Yapılır?

Makine değerleme süreci içerisinde ilk olarak hangi amaç için yapıldığının anlaşılması gerekir. Amaca uygun bir tanımın belirlenmesiyle birlikte değerleme uzmanı bu konuda çalışmalarıyla süreç devam eder. Sürecin ilerlemesiyle birlikte değerleme uzmanları, her aşama içerisinde birçok veriyi göz ardı etmeden analiz etmesi gerekmektedir. Tespit amacıyla yapılacak çalışmalarla birlikte birçok durumu belirler.

Değerlemeye konu olan makinenin modeli ve markası gibi birçok tanımlayıcı bilgilerin tespit edilmesi gerekir. Bu konuda uzmanlar makineleri bütünüyle analiz ederken doğru bir şekilde analiz etmenin peşinde koşar. Makine değerlendirme sürecinde her zaman belirli standartlar dahilinde işlem yapılır. Bu konuda firmalar durum tespitleri işlemlerinde hizmet verebilmektedir. Tecrübeli ve yetkin kişilerden hizmet alındığı zaman kaliteli hizmetler ortaya çıkabilmektedir. Birçok makine ve ekipmanların değerlemesi firmalar tarafından yapılabilir.

Tesisler, kara araçları, hava araçları, deniz araçları ve maddi duran varlıkların değerlemesi hızlı bir şekilde yapılabilir. Bunun yapılabilmesi için sektör içerisinde olan yetkin ve tecrübeli kişilerden yardım almak gerekir. Özellikle deneyim ve bilgi birikimiyle hizmet verecek olan firmalar müşteri odaklı hizmetleriyle ön plana çıkar. Makine ve ekipmanların değerleme hizmetini alabilmek için ilgili yerlerden iletişime geçmek yeterlidir. Sürecin en iyi şekilde yapılması için hizmet almak gerekir.

KONUT DEĞERİ ÖĞRENME

Konut Değeri Öğrenme

Konut değerinin belirlenmesi işlemleriyle birçok yatırım yapılabilir. Gerçek değerinin ortaya çıkmasıyla birlikte ev satın alma işlemlerinde karşılıklı güven duyulmasını sağlar. Bu şekilde kişilerin doğru bir şekilde yatırım yapması desteklenebilir. Evin değerini öğrenebilmek için günümüzde birçok yol bulunmaktadır. Özellikle bu konuda birçok yerden hizmet alabilmek mümkündür. Evin gerçek değerini öğrenmek günümüzde bir hayli kolay hale gelmiştir. Özellikle bu konuda alınan hizmetlerle birlikte daha önce olan değerin ne durumda olduğu ortaya konulabilir.

Emsal Daire Bedelleriyle Konut Değeri Öğrenme

Emsal daire bedelleriyle konut değerini öğrenebilmek mümkündür. Alım satımı yapılacak olan evin nerede olduğuna göre bir kıyaslama yapılabilir. Evin bulunduğu konumla birlikte diğer bulunan dairelerin bedelleri öğrenilebilir. Bu şekilde bir karşılaştırma yapılarak bir değer ortaya çıkarılabilir. Ayrıca karşılaştırılacak olan dairelerin nasıl bir yapıya sahip olduğu önem taşır. Farklı ve uzak bölgede olan daireler için karşılaştırma yapılamaz. Karşılaştırılacak olan dairenin yaşının ne olduğu, metrekaresinin ne olduğu ve cephenin ne olduğu gibi birçok durum ele alınabilir. Ayrıca gayrimenkulün çevresinde nelerin olup olmadığını bilmek önem taşır. Evin çevresinde bulunan havuz, güvenlik ve alışveriş merkezleri evin değerini belirleyen unsurlar arasındadır. Sosyal olanakların bol olmasıyla birlikte gayrimenkulün değerinin artması mümkün olabilmektedir. Evin çevresinde yer alan sosyal olanaklar evin değerini olumlu etkiler.

Gayrimenkul Ekspertiz Hizmeti

Gayrimenkul ekspertiz hizmeti alınarak konut değeri öğrenilebilir. Özellikle krediyle ev satın almak isteyen kişilerin bu hizmeti alması gerekir. Bankalar bu konuda ekspertiz hizmetine yönlendirme yaparak evin gerçek değerinin öğrenilmesini sağlamaktadır. Bir banka kriteri olduğu için kişilerin bu şartı yerine getirmesi gerekmektedir. Herhangi bir banka üzerinden başvuru yapıldığında aynı işlemi talep edecektir. Özellikle yabancı uyruklu olan kişilere ev satıldığı zaman konutun gerçek değerini öğrenmek gerekir. Yabancı uyruklu kişilere zorunlu olarak değer hakkında rapor sunulması gerekmektedir. Bunun gibi durumlar için gayrimenkulün gerçek değerini öğrenebilmek adına gayrimenkul ekspertiz raporu alınabilir. Günümüzde birçok firma bu konuda gayrimenkul değerleme hizmeti adı altında hizmet verebilmektedir. Sizde bu hizmetlerden faydalanabilir ve değer konusunda yardım alabilirsiniz.

Emlak Endeksi

Konut değerini öğrenmek için ayrıca emlak endeksi kullanılabilir. Ev alım satımının yapılacağı il ve ilçedeki fiyatlar hakkında kısa bir araştırma yapılabilir. Metrekare fiyatlarında olan fiyatları takibi için çeşitli internet siteleri kullanılabilir. Emlak endeksi hizmetinin alınmasıyla birlikte değer hakkında bilgi sahibi olunabilir. İnternet siteleri üzerinden il, ilçe veya mahalleyle alakalı bilgiler girilerek emlak endeksine ulaşabilirsiniz.

Gayrimenkul Danışmanları

Evin gerçek değerini öğrenmek adına gayrimenkul danışmanlarıyla çalışılabilir. Evin bulunduğu alanda yer alan emlak ofisleriyle görüşme yaparak konut değeri öğrenme işlemlerini yapabilirsiniz. Birçok ev alım satımına aracılık yapan danışmanlar, evin özelliklerine en yakın olan dairenin değeri hakkında size bilgilendirme yapabilir.

Rayiç Bedelleri Sorgulama

Rayiç bedelinin sorgulanmasıyla birlikte evin güncel olarak alım satım değerinin ulaşılması sağlanabilir. Evin minimum alım satım bedeli hesaplanarak evin değerine ilişkin bir fikir edinebilmek bu yöntemle mümkündür. Rayiç bedelinin hesaplanma işlemlerini detaylı bir şekilde yaparak sonuca ulaşabilirsiniz.

Kira Bedeli Üzerinden Değer Öğrenme

Evin yıllık olarak verilebileceği bir kira bedeli öğrenilebilir ve amortisman süresiyle çarpım yapılarak evin gerçek değerine yakın bir değer öğrenilebilir. Amortisman süreleri özellikle il, ilçeye göre farklılık gösterebilir. Bunun gibi işlemleri yaparak konut değeri öğrenilebilir. Bu konuda hizmet alarak evin tam olarak gerçek değerini öğrenmek için hizmet alabilir ve değeri öğrenebilirsiniz.

GAYRİMENKUL EKSPERTİZ RAPORU

Gayrimenkul Ekspertiz Raporu

Ekspertiz raporu, gayrimenkullerin gerçek değerini ortaya çıkarır. Varlıkların yeniden analiz edilmesiyle birlikte birçok alanda kullanılabilir. Gayrimenkul ekspertiz raporu şu alanlarda kullanılabilir;
*Varlıkların Yeniden Değerlendirilmesi
*Finans kullanımı
*Devirlerde
*Borçların yapılandırılmasında
*Proje değeri analizleri
Gibi birçok alanda raporlar kullanılabilir.

Özellikle doğru ve güvenilir bir şekilde ortaya çıkan raporlar önem taşır. Piyasada yaygın olarak raporların adı ekspertiz raporu olarak geçer. Ekspertiz raporu bir başka deyişle gayrimenkul değerleme raporu olarak da bilinir. Gayrimenkullerin piyasa değerini öğrenmek için bu yönteme başvurulur. Özellikle konut kredisiyle ev sahibi olmak isteyen kişilerin gayrimenkul değerleme raporunu alması gerekmektedir.

Ekspertiz raporları konut kredisinde bankalar tarafından sunulan bir şarttır. Dolayısıyla zorunlu olarak bu raporun alınması gerekmektedir. Konut kredisi kullanılacağı zaman satın alınacak olan gayrimenkulün değerlendirilmesinde SPK lisanslı uzmanlar tarafından yapılabilmektedir. Uzmanların katıldığı Ekspertiz sürecinden sağlıklı sonuçlar alabilmek mümkündür.

Ekspertiz Raporunda Yer Alan Özellikler

Bankalar bu raporu incelemeye aldığı zaman kredinin uygunluğuna göre bir karar verebilmektedir. Kredi miktarına bu rapora göre karar verdiği için önem taşımaktadır. Ekspertiz raporu sonucunda evin gerçek değeri öğrenilmektedir. Bu değerin yüzde 80’i bankadan alınabilmektedir. Ekspertiz raporunda gayrimenkulle alakalı detaylı bilgiler yer alır.

Bu bilgiler şu şekilde sıralanabilir;
*Evin açık adresi ve konumu
*Malik bilgisi
*Yaş
*Tür
*Kat Sayısı
*İmar Durumu
*Fiziki Durumu ve diğer özellikleri
*İtibarı
*Ulaşım Olanağı
Gibi bilgiler ekspertiz raporunda yer alır.

Neden Ekspertiz Raporu Alınmalı?

Ekspertiz işlemleri gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından yapılabilmektedir. Gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından yapılan işlemlerle birlikte evin gerçek değeri öğrenilebilir. Günümüzde bir evin adet bir yatırım aracı olduğu düşünülürse bu raporun önemi ortaya çıkabilmektedir. Geleceğe yatırım olarak bu ev satın alındıktan sonra başarısız bir yatırıma dönüşmemesi adına araştırma yapılması gerekmektedir. Yapılan araştırmayla birlikte eve değer biçerken yanılmamak adına ekspertiz raporunun alınması gerekmektedir.

Ekspertiz hizmeti almak için günümüzde bu konuda hizmet veren birçok şirket bulunmaktadır. Bu alanlarda hizmet alınarak ekspertiz raporu alınabilir. Gayrimenkul değerleme hizmetlerinin size birçok faydası bulunur. Uzmanlar tarafından hazırlanan ekspertiz raporuyla birlikte satın alınmak istenen konut hakkında detaylar hazır hale gelebilir. Ekspertiz raporu alıcı ve satıcı arasında güveni oluşturur. Bu şekilde alıcı ve satıcıların faydalı bilgiler alması mümkün hale gelebilir. Ayrıca ekspertiz raporuyla birlikte evin iskan durumunu öğrenebilmek mümkündür. Bu raporun ilk avantajı özellikle evin iskan durumuyla alakalı her detaya ulaşabilmektir.

Tapu Kayıtlarındaki Olumsuzluklar

Gayrimenkul ekspertiz raporunun alınmasıyla birlikte tapu kayıtlarındaki olumuz durumları fark etmek mümkün olabilir. Bu raporla birlikte evin tapu kaydı hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Ekspertiz işlemleri sonucunda konutun tapu kaydında bulunan haciz, şerh gibi birçok engelleyici işlemlerden önceden haberdar olabilir ve olumsuzluk yaşamazsınız. Özellikle ev alırken dikkat edilmesi gerekenler alanında bu durum ön plana çıkar. Ekspertiz raporu olmadan bu tarz bilgilere ulaşmanız daha zor hale gelebilir. Özellikle ev satın alırken bu raporu almayı unutmayınız.

Evin Piyasa Değerini Öğrenme

Gayrimenkul değerleme raporuyla birlikte evin piyasa değerini öğrenebilirsiniz. Evin tam olarak gerçek değerini bu raporlar gösterir. Evin bedeli konusunda tüm detaylı bilgilere bu rapor üzerinden ulaşabilirsiniz. Ekspertiz raporuyla birlikte satın almayı düşündüğünüz evlerin gerçek değerini öğrenebilirsiniz. Evlerin gerçek değerinin öğrenilmesiyle birlikte bir yatırım yapabilir ve değerlendirebilirsiniz. Gayrimenkul ekspertiz raporunu günümüzde firmalar üzerinden alabilir ve bu konuda bilgi sahibi olabilirsiniz. Bunun için firmalarla iletişime geçmek yeterlidir.

GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİ

Gayrimenkul Değerlemesi

Gayrimenkul değerleme, halk arasında ekspertiz olarak bilinir. Finans sektörünün sıklıkla başvurduğu yöntemlerden birisidir. Günlük hayatta birçok kişi konut kredisi çekmek istediğinde bu kavramla karşı karşıya kalabilmektedir. Gayrimenkul değerleme hizmetinde özetle ipotekle alınacak gayrimenkul için bir değer biçme faaliyeti olarak söylenebilir. Gayrimenkul değerleme işlemleri kurumlar aracılığıyla belirlenir. Gayrimenkuller üzerinde bir kiraya verme gibi işlemler söz konusu olduğunda ortaya gayrimenkul değerleme hizmeti çıkabilir. Gayrimenkullerin değerinin belirlenmesi yapılır ve değerlenme faaliyetlerine tabi tutulur. Gayrimenkul değerleme kavramı uzun süre önce insanların hayatına girdi. 2000’li yılların başında insanların hayatına giren bu hizmetle birlikte birçok kişi tanışmıştır. Özellikle konut kredilerin kriterlerden birisi gayrimenkul değerlemesidir. Bu kriter nedeniyle bu alanın bir trende dönüşmesi mümkün hale gelmektedir. Gayrimenkul değerleme uzmanlığı geleceğin meslekleri arasında bulunmaktadır. Gayrimenkul danışmanları için özellikle değerleme hizmetinin ayrı bir yeri bulunmaktadır. Gayrimenkul değerleme raporuna sahip olan evlerin işlemleri daha hızlı bir şekilde olabilmektedir. Raporun olmasıyla birlikte alıcı bulma konusuna zaman kazanılabilmektedir.

Gayrimenkul Değerleme Nedir?

Gayrimenkul değerleme işlemleri belirli kriterler dahlinde yapılır. Belirli kurallar ve ölçütlere yapılan gayrimenkul değerleme işlemi, gayrimenkulün değerini gösterebilmektedir. Herhangi bir gayrimenkulün güncel değerini öğrenebilmek için bu hizmetin alınması gerekir. Söz konusu olan gayrimenkulün gerçek değerinin tam olarak ortaya çıkmasıyla birlikte işlemler başlayabilir. Gayrimenkul değerleme işlemleri günümüzde çoğunlukla konut kredileri için kullanılmaktadır. Konut kredileri için kullanılan bu hizmetle birlikte kişiler ipotekli konut kredisi alabilmektedir. Belirli bir kriter olduğu için bu hizmetin alınması gerekmektedir. Gayrimenkul değerleme hizmetini almak veya yapabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır. Özellikle SPK listesinde yer alan gayrimenkul değerleme şirketleri bu hizmeti üstlenebilir.

Bunun yanı sıra gayrimenkul değerleme lisansına sahip olan uzman kişiler gayrimenkul değerlemesi yapabilir. Bu şekilde güvenilir olarak hizmet alınabilmektedir.
Gayrimenkul değerleme uzmanları her türlü gayrimenkulün değerini tespit edebilir. Bina, konut, arazi, işyeri gibi birçok yeri değeri tespit edilebilir. Değerinin tespit edilmesiyle birlikte raporlanabilir. Tamamen bağımsız olarak objektif bir şekilde değer verilebilir. Evin değerini olduğundan fazla göstermek gibi bir durum söz konusu değildir. Tam olarak bir değerleme hizmetini sunarak raporlama yapar.

Gayrimenkul Değerleme Nasıl Yapılır?

Gayrimenkul değerleme hizmetinde birçok durum ele alınır. Emlak trendleri, piyasanın durumu ve bulunulan konum gibi birçok durum dikkate alınır. Gayrimenkulün içerisinde ve dışında yapılan incelemeye ayrıca tapu araştırması dahil edilebilir. Gayrimenkul değerleme hizmetinde uzmanlar gayrimenkul ile alakalı fotoğraflar çekebilir. Fotoğrafların çekilmesinin yanı sıra ölçümlerde yapabilir. Tüm bu verilerin bir araya getirilmesiyle birlikte gayrimenkul değerleme raporu ortaya çıkarılır. Raporda elde edilen değerle alakalı analizli bilgiler yer almaktadır. Gayrimenkul değerleme hizmetlerinde 3 farklı yöntem uygulanabilmektedir. Maliyet yaklaşımı,, emsal karşılaştırma ve gelir indirgeme yöntemleri uygulanabilmektedir.

Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Hangi Amaçla Alınabilir?

Gayrimenkul değerleme hizmeti bir konut kredisi alımı söz konusu olduğunda alınabilir. Ayrıca gayrimenkulün satışı veya kiraya verilmesi gibi durumlarda bu hizmet alınabilir. Gayrimenkulün gerçek değerini öğrenmek ve bu konuda işlem yapmak amacıyla bu hizmet alınabilir. Özellikle bu konuyla alakalı hizmet veren değerleme şirketlerine başvuruda bulunarak hizmet alabilmek mümkündür. Kurumsal olarak talep verilebileceği gibi bireysel olarak da verilebilir. Günümüzde birçok kişi banka kriterlerini karşılamak amacıyla bu hizmete ihtiyacı olabilmektedir. Konut kredisinden yararlanmak isteyen birçok kişinin bu kriteri yerine getirmesi gerekir. Gayrimenkulün satışı söz konusu olduğu için değerinin net bir şekilde detaylı olarak bilinmesi gerekir.

FABRİKA GAYRİMENKUL DEĞERLEME

Fabrikalar yapıları gereği diğer gayrimenkullerden daha fazla farklılık gösterir. İhtiyaca yönelik inşa edildiği için diğerlerinden ayrılır. İhtiyaca yönelik yapıldığı için diğer sanayi yapılarının değerlemesini güçleştirir. Her müşteri kendi ihtiyacına yönelik olarak bir alan inşa etmeyi ister. Üretim bölümü, depolama alanı veya idari bölümü büyük istenebilir. Her firmanın iş yapışı farklı biçimde seyreder.

Bu nedenle firmaların müşterilerine sundukları çözümler farklılık gösterebilmektedir. Yapısal farklar çoğu yapı için geçerli olabilen bir durumdur. Fabrika değerleme hizmetinde insanların karşısına çıkan bir durumdur. Fabrika yapılarının değerlemeleri diğer değerlerle karıştırılabilmektedir. Bu konuda hizmet almak ve danışmanlık almak için firmalar üzerinden iletişime geçilebilir.

Fabrika değerleme hizmetlerinde birden fazla yöntem kullanılabilir. Özellikle büyük olan tesisler için genellikle maliyet yaklaşımı yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemde taşınmazların değeri ve arsanın değerinin toplamında oluşur. Birden fazla bulunan yaklaşımlarla alakalı detayı bilgi almak ve bu konuda profesyonel bir hizmet almak için fabrika değerleme hizmeti sunan firmalarla iletişime geçebilirsiniz.

Fabrika Değerlemesi Nasıl Yapılır?

Fabrika değerleme işlemlerinde tüm değerleme yöntemleriyle aynı durumlar işlenir. Tapu ve belediye araştırması gibi hukuki durumlarla alakalı incelemeler yapılır. Bu incelemelerle birlikte ayrıca Belediyede yer alan projeler incelenir. Bu projelerin değerini etkileyecek herhangi bir durum varsa kayıt altına alınır.

Herhangi bir olumlu veya olumsuz durum kayıt altına alınabilmektedir. Bağımsız bölümlerin nerede olduğuna ilişkin yerler kontrol edilir ve tapuda yer alan projelerle karşılaştırma yapılır. Fabrika gibi yapılarda üzerine eklenen yapılar olabilmektedir. Bu durumların yerinde tespit edilmesi gerekir. Yasal durum değeriyle mevcut durum değeri arasındaki fark görülebilir ve yeni değerle oluşabilir. Değer oluşturma aşaması en fazla zaman alan aşamalardan birisidir. Özellikle bu konuda çeşitli metotlar kullanılabilmektedir.

Bu metotlar şu şekilde sıralanabilir;
*Maliyet yaklaşımı metodunda piyasa üzerinde alım satımı az olan ve kira gelirinin net olarak bilinmediği gayrimenkuller için kullanılır.
*Emsal Karşılaştırma yaklaşımı
*Gelir İndirgeme Yaklaşımı

Fabrika Değerleme Hizmeti

Fabrika değerleme hizmetinden yararlanarak kolay ve güvenilir bir hizmet alabilirsiniz. Fabrika değerlemesi kapsamında fabrikanın bulunduğu alan değerlendirilir. Ayrıca bulunduğu arsa da değerlendirilebilir. Fabrika niteliğinde olan yapılar özel amaçlarla inşa edilmiş olmasıyla birlikte içerisinde yer alan makine ve ekipmanlar dahil edilerek bütüncü bir şekilde değeri ortaya çıkar. Müşteriler isterlerse fabrika değerleme hizmetini alırken aynı zaman makine ve ekipman değerleme hizmetini alabilmektedir. Bu şekilde bir bütün olarak tesisin değerlemesi yapılabilir. Makine değerlemesi konusunda uzman kişiler tarafından hizmet verilir.

Fabrika değerleme hizmetinde tüm imalatların değerlemesi yapılabilir. Bu şekilde bir hizmet verilir ve raporlanarak sunulur. İstendiği takdirde bu hizmetlerin içerisine bütüncü bir yaklaşımla makine değerlemesi yapılabilir. Bunun yanı sıra makinelere ek olarak ek imalatların değerlemesi yapılabilir. Bekçi kulübesi, zemin döşeme, fabrika duvarları gibi birçok unsurun değerlemesi yapılabilir. Fabrika değerleme hizmeti kapsamında inşaat mühendisleri ve değerleme uzmanları hizmet sunmaktadır.

Uluslararası standartlarda sunulan hizmetlerle birlikte geçerliliği olan raporlar sunulabilmektedir. Sunulan raporların tümü sigorta şirketleri, mahkemeler, bankalar ve birçok kurumun kabul ettiği standartta yer alır. Fabrika değerleme hizmetinde piyasa tecrübesine sahip olan değerleme uzmanları bu konuda hizmet sunmaktadır. Bu hizmetlerle birlikte müşteriler kaliteli bir hizmet alabilmektedir. Raporlama ve raporlama sürecinde bir hizmet almak ve bu konuda detaylı bilgi almak isteyen müşteriler firmayla iletişime geçebilir. Tüm süreçler hakkında bilgi sahibi olmak ve profesyonel bir hizmet almak için ilgili firma üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

GAYRİMENKUL EKSPERİ

Emlak sektöründeki gelişim ve değişimlerin ışığında gayrimenkul eksperi nedir? Ve neler yapmaktadır? Sorularına eğilmek ve merak ettiğiniz unsurlara göz atmak istiyoruz. Gayrimenkullerin hakları ya da projelerindeki ortalama değerleri belirleme söz konusu olduğunda gayrimenkul eksperinin tanımı ve işlevi de ortaya çıkmaktadır. Bir gayrimenkul eksperinin etik ve objektif yaklaşımlarla değerlendirme yapması ise bir zorunluluk kabul edilebilir.
Her müşteri portföyüne hitap edebilmesinin yanı sıra sağlıklı değerlendirmeler, gayrimenkullerin yararlarına dair güncel çalışmalar gerçekleştirecektir. Bu noktada, firmamızda yer alan alanında uzman ve deneyim sahibi gayrimenkul eksperlerimizden gerekli desteği alabileceğinizi belirtmeliyiz. Değerleme firmalarıyla yapılacak sözleşmeler sonucunda da değerleme hizmetiniz tamamlanmış olacaktır.

Profesyonel Gayrimenkul Eksperi

Gayrimenkullerinizi güvence altına almak ve belirli oranda kazanımlara kavuşmak istiyorsanız, gayrimenkul eksperi seçiminizde aceleci davranmamalısınız. Gayrimenkul bilirkişi raporlarınızın yanı sıra tüm ekspertiz süreçlerinizde tercih edeceğiniz danışmanlık şirketine beklentilerinizi belirtmeli ve bu doğrultuda hareket etmelisiniz. Gayrimenkul alım ve satımlarında sahip olduğunuz hakların yasal ve işlevsel bir hız ivmesinde devam etmesi son derece önemlidir. Ekonomik bütçenizi kontrol etmeli ve merak ettiğiniz tüm detayları gayrimenkul eksperinize sormalı ve neler yapılması gerektiği konusunda detaylı bilgileri almalısınız.

Gayrimenkul Eksperi Seçimi Neden Önemlidir?

Emlak, arsa alım ve satım konusunda avantajlı bir konumda yer almak istiyorsanız, doğru bir gayrimenkul eksperi seçmeniz gerekecektir. Hukuksal ve toplumsal yasal hak ve beklentilerinizi belirtmeli ve rapor sürecindeki önemli unsurları dile getirmelisiniz. Ekspertiz raporunuzun sağlıklı bir şekilde hazırlanmasının birçok katkısı mevcuttur. Özellikle, bankaların vereceği kredi ve raporun gerekliliği sebebiyle evinizin mevcut değer belirlenimlerinde eksperinize büyük iş düşecektir.

Gayrimenkul Eksperi Ve Değerleme Şirketleri

Gayrimenkullerinizin değeri, alım ve satım konusundaki işleri eksperinizin çalışma hacmiyle büyümesi ya da küçülmesi ile sonlanabilmektedir. Emlak piyasasına hakim birçok değerleme şirketinin mevcut olduğunu ve uzman gayrimenkul eksperleri ile hareket ettiklerini göz önünde bulundurmalısınız. Parasal yatırımlarınızda başarılı olmak ya da güvenilir bir yaşam sürecinde hukuksal haklarınızı korumak istiyorsanız, eksperinizin detaylı incelemeleri, değerlendirmeleri ve raporları doğrultusunda bir başarı elde etmeniz mümkün olduğunu ekleyelim. Teknolojinin gelişimine uzak olmayan ve tecrübeleriyle emlak sektöründe müşterilerine başarılı hizmetler veren gayrimenkul eksperlerini tercih etmeniz son derece mantıklı bir tercih olacaktır.