Yazılar

İstanbul Gayrimenkul Ekspertiz

Değerleme raporları son yıllarda bankalar tarafından kredi aşamalarında tercih edilen bir yöntem haline gelmiştir. Tabi aynı zamanda günden güne de bu alanlar gelişmektedir. Uluslararası kurallar ve ilkeler doğrultusunda taşınmazların değeri ekspertiz raporu ile tespit edilmektedir. Dünyanın her yerinde değerleme uzmanlığı da bu ilkelerin ilgi görmesi doğrultusunda yükselişe geçmiştir. İstanbul’da gayrimenkul değerlemenin ilgi gördüğü büyük şehirler arasında yer almaktadır. Kredi çekme durumunda değerleme yöntemi artık bankalar tarafından zorunlu kılınmaktadır. Bu nedenle günümüzde pek çok firma tarafından değerleme raporu verilmektedir. Ancak bu konuda özenli ve hassas olmak önemlidir.

Taşınmazlar üzerinde satış ve kiraya verme gibi işlemler uygulanacaksa ya da gayrimenkul teminatıyla çekilen vadeli krediler söz konusuysa gayrimenkul değerleme devreye girmektedir. Açık artırma, tasfiye satışları, şirket birleştirme operasyonlarında, devir ve ele geçirme durumlarında da gayrimenkullerin değer tespiti yapılır. Buna benzer daha pek çok durum söz konusu olduğunda gayrimenkul değerlemesi talep edilmektedir. Bu noktada değerleme işlemlerinin doğru, tarafsız ve objektif yollarla gerçekleştirilmesi ve güvenilir değerleme raporlarının hazırlanması büyük önem taşır.

İstanbul Gayrimenkul Ekspertiz

Gayrimenkul ekspertiz raporu bugün gerçek değer hedefiyle talep görmektedir. İlgili alanlarda tecrübeli ve lisans belgesine sahip bir ekibi olan firmalar tarafından değerleme raporları hazırlanmaktadır. Sarıyer, Aksaray, Kadıköy, Beşiktaş, Etiler, Beylikdüzü ve Bahçeşehir gibi taşınmazların ilgi gördüğü İstanbul’da kişilerin çoğunlukla değerleme yöntemini tercih ettiği alanlar şunlardır;

  1. Miras paylaşımı yoğun olarak değerleme için talep oluşturulan alanlardan ilkidir.
  2. Şirket değerlemesi içinde gayrimenkul değerleme uzmanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.
  3. Boşanma davalarında ve mal paylaşımda değerleme tercih edilen bir yöntemdir.
  4. Eskiye dönük değerin tespit edilmesi amacıyla İstanbul gayrimenkul ekspertiz raporu talep edilmektedir.
  5. Kentsel dönüşümde mal sahipleri mevcut ve yeniden yapılacak binadaki değerlerin tespit edilmesi amacıyla değerlemeye ihtiyaç duyulmaktadır.
  6. SGK ve Vergi Dairesi’ne teminat vermek amacıyla da bu yönteme başvurulmaktadır.
  7. Alım-satım aşamasında taşınmazların değer ve hukuki durum tespiti amacıyla da uzman kişilere ve değerleme yöntemine gidilmektedir.
  8. Sigorta işlemleri için de değerleme uzmanına ihtiyaç duyulmaktadır.

Gayrimenkul Değerleme Yaklaşımları

Gayrimenkul değerleme, bağımsız ve tarafsız bir yaklaşımla uluslararası zeminde kabul edilmiş belli başlı kurallar kıstasıyla yapılmaktadır. Gayrimenkul Değerlemesine yönelik tüm dünyada üç yol izlenmektedir. Bunlar; maliyet yaklaşımı, emsal karşılaştırma yaklaşımı, gelir indirgeme yaklaşımıdır. Bu üç yaklaşımı detaylı olarak sizinle paylaşırsak;

1.Pazar Yaklaşımı (Emsal Karşılaştırma Yöntemi): Değerleme talep edilen gayrimenkul için piyasada bulunan ve işlem gören benzeri taşınmazlar ile kıyaslanması sonucunda değerinin belirlenmesidir.

2.Maliyet Yaklaşımı: Piyasadaki bir alıcının değerlemesi yapılan taşınmaza ödeyeceği fiyatın, eşdeğer bir varlığın ister satın alma ister yapım yoluyla olsun maliyetinden fazla olmayacağı ilkesine dayanır. Değerlemesi yapılan taşınmazın yıpranmışlığı ve demodeliği göz önünde bulundurularak bu maliyetten amortisman maliyeti düşülerek değere ulaşılmaktadır.

3.Gelir Yaklaşımı: Taşınmazın değeri, taşınmaz tarafından yaratılan gelirlerin, nakit akışlarının veya maliyet tasarruflarının bugünkü değerine dayanılarak tespit edilir.

Ekspertiz Raporu Süresi Ne Kadar?

Bir diğer adıyla gayrimenkul değerleme raporu için belirlenen süre 6 ay ve 1 yıl olmaktadır. En fazla 1 yıl geçerliliği devam etmektedir. Ve bu raporlarda herhangi bir şüpheli durum olduğunda dava açabilir aynı raporu başka bir değerleme uzmanına gösterebilme şansı elde edebilirsiniz.