Yazılar

Yapılandırmaya Giren SGK Borçları Hangileridir ?

Yapılandırmaya Giren SGK Borçları Hangileridir ?

2018 yılı Mart ayı dönemi ve önceki aylara ilişkin olup, Kanun yayımlandığı 18.05.2018 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde 18.05.2018 tarihi itibariyle ödenmemiş olan, 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, 7143 sayılı kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenme imkânı ortadan kalkmamıştır.

SGK

İlgili Kanun gereğince SGK , damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı vermektedir. 31/3/2018 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konularına ilişkin olup. 18.05.2018 tarihinden önce SGK tarafından re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde 18.05.2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan. Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan. Eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi , 31/3/2018 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olmaktadır.

SGK

7143 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak için ; 18.05.2018 tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvurulduğu halde bu sürenin sonuna kadar SGK tarafından re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilememiş olan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi, 31/3/2018 tarihinden önce  yapılan tespitlere ilişkin olanlar yararlanabilmektedir.

Hükümleri

5510 sayılı Kanun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünde kaynaklanan ve 18.05.2018 tarihi itibarıyla ilgili kanunlar gereği durdurulmuş sürelere ilişkin primler, SGK tarafından, 18.05.2018 tarihine kadar fazla veya yersiz olarak ödenen gelir veya aylıklara ilişkin alacaklar ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, yeniden yapılandırılması mümkün olan SGK alacaklarını oluşturmaktadır.

Yapılandırılan SGK Alacaklarının Ödenmesi
1-Peşin Olarak Ödeme

Söz konusu alacakların tamamının SGK tarafından, ilk taksit ödenme süresi olan 31.08.2018 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde bu tutara katsayı uygulanmayacaktır. 18.05.2018 tarihinden, ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacaktır. İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca %90 indirim yapılacaktır. Söz konusu alacakların, ilk iki taksit ödenme süresi olan 31.10.2018 tarihine kadar ödenmesi halinde bu tutara katsayı uygulanmayacak ve 18.05.2018 tarihinden, ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacaktır.

31.10.2018 tarihine kadar tamamen ödenmesi halinde;

Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca %50 indirim yapılacaktır.

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]

Ptt Barkod Sorgulama Yazımızı Okumanızı Tavsiye Ediyoruz.

[/box]

2-Taksitler halinde ödeme

7143 sayılı Kanun kapsamına giren borçların, ikişer aylık süreler itibarıyla olmak üzere (Kanunun ilgili maddelerinde taksit sayıları özel olarak belirtilenler hariç) altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

Borçlarını taksitler halinde ödemek isteyen borçluların, başvuru formunda taksit sayısı olarak bu taksit sürelerinden birini seçmeleri gerekmektedir.

Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceği beyan edilmemişse, borcun azami taksit süresi içinde ödeneceği kabul edilerek işlem yapılacaktır.

SGK Haberler – ekspertizraporu.org