Yazılar

Konut Ekspertiz Firmaları

Konut ekspertiz firmaları bri gayrimenkulün belli bir tarihteki muhtemel değerinin belirlenmesi ve tarafsız ve bağımsız bir şekilde bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği piyasa ve çevre koşulları belirlenerek uluslar arası standartlara uygun şekilde analizinin yapılması süreci konut ekspertiz firmalarının temel görevlerinden birisidir. Uluslar arası alanda kabul gören değerleme standartlarına sahip olan firmalar yaptıkları analizleri yazılı bir şekilde raporlayabilecek seviyede tecrübe ve bilgiye hakim olması yapılacak olan projenin ve ekspertiz işleminin çok daha kararlı ve stabil olmasını ortaya koymaktadır. Bu alanda hizmet veren uzmanlar profesyonel olarak hizmet yürüterek lisanslı bir şekilde faaliyet göstermekte ve müşterilerine bu bağlamda kanuni sınırlar içinde en iyi hizmeti ve analizi sunmaktadır.